Neprofesionální formáty

Digitalizaci „malých“ formátů 8, S-8 a 9,5mm provádíme na profesionálním scaneru.

Tento postup je unikátní v rámci ČR a minimálně i střední Evropy. Digitalizaci tedy neprovádíme technologiemi , jako jsou snímání obrazu kamerou z plátna, či matnice.

Předání a doporučené výstupní formáty:

  • Export na FTP server, odkud si můžete data stáhnout do vlastního počítače; doporučený datový formát H264.mov
  • Export na vlastní přenosný disk ; doporučený datový formát H264.mov
  • Export na DVD; formát MPG2

Cena:

Základní cena: 24,-Kč/1 min (včetně DPH).

cena zahrnuje: základní vylepšení obrazu t.j . automatické barevné a jasové korekce; Export na FTP server, nebo na vlastní přenosný disk)

Export na DVD: 100,-Kč/1 DVD (cca 90 min záznamu)

 

Zvláštní upozornění pro zájemce o digitalizaci malých formátů:

FilmFrame úzce spolupracuje s Archivem soukromé filmové historie. Toto občanské sdružení vyhledává a archivuje ve zdigitalizované podobě soukromé rodinné filmové materiály. které považuje za cenný zdroj historického poznání.

V případě že majitelé filmových materiálů umožní pořízení kopie, nabízí Archiv soukromé filmové historie převedení materiálů zdarma.

Více na: www.ceskatelevize.cz/specialy/soukromestoleti/archivace-prepisy.php